Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


 
Матеріали для написання реферату: 
   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
   СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
   Сущность и виды ценных бумаг
   РОЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
   Словник термінів з теми "Цінні папери"
   Операції банків з цінними паперами
   Как выбирать ценные бумаги, которые будут расти
   Акції, умови їх випуску та обігу в Україні
   Цінні папери і кредити
   Портфельні інвестиції
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі 
   Базовый курс по рынку ценных бумаг: учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2010. - 448 с.
   Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг. - М.: Питер, 2008. - 400 с.
   Едронова, В. Н. Рынок ценных бумаг: учеб. пособ. для вузов - М.: Магистр, 2009. - 684 с.
   Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками. - Харків, 2008. - 192 с.
   Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - М., 2010. - 223 с.
   Цінні папери і фондовий ринок: Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2010. — 361 с.
   Павлов, В. І. Цінні папери в Україні: навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 400 с.
   Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: уч. пособ. / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М., 2009. - 254 с.
   Фондовый рынок: уч. пособ./ под ред. Г. И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2008. - 327 с.
   Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.
   Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання. - К., 2008. - 392 с.
   Поважний О.С. Цінні папери і фондовий ринок [Текст]: навчальний посібник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.Л. Свечкіна. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
   Котковський, В. С. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К.: Кондор, 2011. - 498 с.
   Гроші та кредит [Текст]: підручник / за ред. С. К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 382 с.
   Цыглин, Александр. Биржа. UA [Текст] / А. Цыглин, Д. Цыглин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск: Монолит, 2011. - 152 с.
   Давидов, Олександр Іванович. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України [Текст]: монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 264 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека