Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Сімейне право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Аліменті зобов’язання: право власності на аліменти, стягнення аліментних платежів
   Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
   Сімейні правовідносини
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Сімейне право України [Текст]: підручник для вищої школи / за заг.ред.: В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 288 с.
   Цивільне та сімейне право України [Текст] : підручник / за ред. Є.О. Харитонова. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.
   Ромовська Зорислава Василівна. Українське сімейне право [Текст]: підручник: академічний курс / З.В. Ромовська. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с.
   Сапейко Людмила Василівна. Аліменти дітям та батькам [Текст]: монографія / Л.В. Сапейко, В.А. Кройтор. - Харків: Еспада, 2008. - 160 с.
   Оніщенко Ольга Вікторівна. Сімейне право [Текст] : навч. посібник / О.В. Оніщенко. - К.: НАУ-друк, 2009. - 112 с.
   Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред.: Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - К.: Істина, 2010. - 320 с.
   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 3 вересня 2014 року / С.Б. Булеца, Ю.Ф. Іванов, О.В. Ієвіня та ін. - К.: Професіонал, 2014. - 480 с.
   Сімейний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 05 лютого 2016 року [Текст] : офіційний текст. - К.: Правова єдність: Алерта, 2016. - 78 с.
   Сімейне право: збірник завдань для самостійної роботи [Текст] : [навч. посібник] / О. В. Пушкіна [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 120 с.
   Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посібник / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 263[1] с.
   Спадщина. Зразки документів. Судова практика. Практичні поради. Правові аспекти [Текст] : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 79 с.
   Сімейний кодекс України [Текст] : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 100 с.
   Сімейне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 174 с.
   Ткачук, Олег Миколайович. Сімейне законодавство України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України та практика ЄСПЛ [Текст] / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 248 с.
   Бєлік, Андрій Сергійович. Я з тобою розлучаюсь! [Текст] / А.С. Бєлік. - Дніпро: Ліра, 2016. - 190 с.
   Спадщина і спадкування в Україні. Запитання, відповіді, практичні поради, судова практика [Текст] : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 310 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека