Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Сімейне право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Аліменті зобов’язання: право власності на аліменти, стягнення аліментних платежів
   Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
   Сімейні правовідносини
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Сімейне право України [Текст]: підручник для вищої школи / за заг.ред.: В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 288 с.
   Цивільне та сімейне право України [Текст] : підручник / за ред. Є.О. Харитонова. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.
   Ромовська Зорислава Василівна. Українське сімейне право [Текст]: підручник: академічний курс / З.В. Ромовська. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с.
   Сапейко Людмила Василівна. Аліменти дітям та батькам [Текст]: монографія / Л.В. Сапейко, В.А. Кройтор. - Харків: Еспада, 2008. - 160 с.
   Оніщенко Ольга Вікторівна. Сімейне право [Текст] : навч. посібник / О.В. Оніщенко. - К.: НАУ-друк, 2009. - 112 с.
   Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред.: Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - К.: Істина, 2010. - 320 с.
   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 3 вересня 2014 року / С.Б. Булеца, Ю.Ф. Іванов, О.В. Ієвіня та ін. - К.: Професіонал, 2014. - 480 с.
   Сімейний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 05 лютого 2016 року [Текст] : офіційний текст. - К.: Правова єдність: Алерта, 2016. - 78 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека