Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.
 

1491400кп чз 
     
65.052.231.27я73
Ф 91

Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: навч. посібник / Т. О. Фролова, Т. В. Римар. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.

Депозитарна діяльність стає одним з провідних видів професійної діяльності на фондовому ринку. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» відносить діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів до депозитарної діяльності. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються питання формування депозитарної системи України, переходу та реалізації прав власності на цінні папери, ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, сертифікації фахівців. Основна увага приділена питанням формування й ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, а також організації діяльності реєстроутримувача.

Посібник розраховано на студентів вищих економічних навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів». За змістом і структурою побудови посібник відповідає потребам користувачів, які хочуть підготуватися до складання кваліфікаційного іспиту або підвищити свою кваліфікацію у зв'язку з переатестацією.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека