Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Економіка


 
Матеріали для написання реферату: 
   Кластеризація економіки
   Фінансовий інжиніринг
   Екологізація економіки України
   Економічна безпека України
   Інноваційна активність підприємств
   Експортна політика України
   Зайнятість населення як двигун економічного розвитку економіки
   Транскордонне співробітництво
   Україна в глобальних рейтингах
   Економічні санкції як інструмент впливу
   Теорія економічних циклів
   Недержавне пенсійне забезпечення
   Безпека економічного розвитку України
   Соціальне партнерство
   Криптовалюти
   Національна безпека
   Гідна праця
   Туристичний потенціал України
   Економічне прогнозування
   Корпоративна соціальна відповідальність
   Інституційне середовище розбудови ринкової економіки України
   Конкурентоспроможність продукції
 
Література по темі: 
   Базовый курс по рынку ценных бумаг: учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2010. - 448 с.
   Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг. - М.: Питер, 2008. - 400 с.
   Едронова, В. Н. Рынок ценных бумаг: учеб. пособ. для вузов - М.: Магистр, 2009. - 684 с.
   Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками: монографія - Харків: Інжек, 2008. - 192 с.
   Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - М., 2010. - 223 с.
   Павлов, В. І. Цінні папери в Україні: навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 400 с.
   Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: уч. пособ. / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М., 2009. - 254 с.
   Фондовый рынок: уч. пособ./ под ред. Г. И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2008. - 327 с.
   Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.
   Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання. - К., 2008. - 392 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека