Студенту на замiтку
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Звернення
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Педагогічна психологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Психологія учіння
   Термінологічний словник
   Особистість і діяльність дитини з вадами мовлення
   Психолого-педагогічний супровід для студентів
   «Емоційне вигорання» викладача та засоби його превенції
   Діти із порушеннями психофізичного розвитку
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Останні надходження з теми: 
   Степанов О.М. Педагогічна психологія: Навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 416 с.
   Конопляста С. Ю. Логопсихологія: навч. посібник. -К.: Знання, 2010. -293 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу
   Застосування психолого-мотиваційного критерію при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів
   Психологічні особливості студенсько-викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту
   Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу
   Освітнє середовище ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов
   Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи
   Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти
   Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ
   Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу
   Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків
   Динаміка переживання стресу у студентів, які навчаються за різними системами навчання
   Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ
   Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти
   Особливості педагогічного супроводу іноземних студентів
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека