Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Історія економіки та економічної думки


 
Матеріали для реферату 
   Історія економіки та економічної думки
   ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX-НА ПОЧАТКУ XX ст.
   СЛОВНИК ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ОДИНИЦЬ ВИМІРУ
   Теорії меркантилістів та політичні вчення західної Європи ХV-ХVІІ ст.
   Ринок: суть, функції, структура. Напрями формування ринкової інфраструктури
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Якобчук, В. П. Економічна теорія [Текст] : навчальний посібник / В. П. Якобчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 3-тє вид.,перероблене. - К.: Ліра-К, 2015. - 408 с.
   Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст]: навч. посібник для самост. підгот. до курс. екзаменів та компл. держ. екзамену з економ. теорії / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 382 с.
   Любохинець, Л.С. Історія політичних та економічних вчень [Текст] : навч. посібник / Л.С. Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич ; Хмельниц. нац. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 293 с.
   Історія економіки та економічної думки: XX - початок XXI ст.: навчальний посібник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 582 с.
   Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст.: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Знання, 2011. - 566 с.
   Економічна історія зарубіжних країн: навчальний посібник / за ред. Уперенка М. О. - Харків, 2009. - 560 с.
   Козлова, Алла Іванівна. Економічна історія: навч. посібник - К., 2009. - 342 с.
   Гусейнов, Р. М. Экономическая история. История экономических учений: учебник для вузов. - М., 2008. - 384 с.
   Вощанова, Г. П. Экономическая история: учебное пособие. - М., 2007. - 255 с.
   Калина, А. В. Економічна історія: навчальний посібник - К., 2007. - 247 с.
   Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник - К., 2008. - 647 с.
   Новикова, З. Т. История экономических учений: учебное пособие для вузов - М., 2007. - 255 с.
   Покидченко, М. Г. История экономических учений: учебное пособие. - М., 2008. - 271 с.
   Проскурін, П. В. Історія економіки та економічних учень. Економічна історія індустріальної цивілізації. - К., 2008. - 400 с.
   Холопов, А. В. История экономических учений: учеб. пособие. - М., 2008. - 448 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека