Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Логістика


 
Матеріали для написання реферату 
   Планування логістичної системи підприємства
   Розвиток транспортної логістики в Україні
   Організація логістики на підприємстві
   Сбытовая деятельность или логистика сбыта
   Предпринимательская логистика
   Модели выбора логистических посредников
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі 
   Окландер М.А. Логістика [Текст]: підручник для вузів / М. А. Окландер. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.
   Смирнов І.Г. Транспортна логістика [Текст]: навчальний посібник для вузів / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.
   Сумець О.М. Логістичні системи і ланцюги поставок [Текст]: навчальний посібник / О.М. Сумець, Т.Ю. Бабенкова. - К.: Хай-Тек-Прес, 2012. - 220 с.
   Чухрай, Н. І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики / Н. Чухрай, О. Гірна. - Львів : Інтелект-Захід, 2000.-232 с.
   Основы логистики: учебник / под ред. В. В. Щербакова. - СПб. : Питер, 2009. - 432 с.
   Сокур, І.М. Транспортна логістика: навчальний посібник для вузів / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 222 с.
   Радионов Р.А. Логистический менеджмент: нормирование и управление товарными запасами и оборотными средствами в коммерческом предприятии: учеб. пособие / Р. А. Радионов. - М. : А-Приор, 2008. - 480 с.
   Модели и методы теории логистики: учеб. пособие / под ред. В. С. Лукинского. - 2-е изд. - [Б. м. : б. и.], 2008. - 448 с.
   Алькема, В.Г. Логістика. Теорія та практика: навчальний посібник для вузів / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - К. : Професіонал, 2008. - 272 с.
   Герасимов, Б. И. Основы логистики: учеб. пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - М. : Форум, 2008. - 304 с.
   Галанов В.А. Логистика: учебник для среднего профобразования / В.А. Галанов. - М. : Форум. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
   Тридід О.М. Логістика: навч. посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2008. - 176 с.
   Сумец А.М. Логистика. Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие для вузов / А. М. Сумец. - К.: Хай-Тек Пресс, 2008. - 320 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека