Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - М., 2010. - 223 с.
 

1493981кп чз пп
65.264я73
Н 63


Николаева, Ирина Павловна. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для вузов / И. П. Николаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 223 с.

Рассматриваются сущность, функции и структура рынка цен бумаг, становление этого рынка в России. Подробно излагаются во] сы классификации ценных бумаг, профессиональной деятель» (брокерской, дилерской и т.п.). Достаточно внимания уделено рег рованию РЦБ и тенденциям его развития.

Для студентов экономических факультетов, а также для обучаю! ся на курсах повышения квалификации, широкого круга читая интересующихся банковской деятельностью, финансами, ценными магами.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека