Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Список видань
 
1552325
336.76(075.8)
Е 96
Еш, Світлана Миколаївна.  Ринок фінансових послуг [Текст] : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 399 с.

1540367  
65.052.252.62я73
Б 72
Бобиль, Володимир Володимирович.  Облік у банках [Текст] : навч. посібник / В. В. Бобиль ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. - 328 с.

1533937
65.9(4УКР)263я73
П 29
Пєтухова, Ольга Михайлівна.  Інвестування [Текст] : навч. посібник / О. М. Пєтухова. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 336 с.

1533550 
65.264.132-56я9
Д 42
Джусов, Олексій Анатолійович. Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління [Текст] : монографія / О. А. Джусов; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. - 323 с.

1520983
65.262.5я73
Б 23
Банковские операции [Текст] : учебник для бакалавров / О. М. Маркова [и др.] ; Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 537 с.

1532174 
67.93я9
В 41
Виговський, Олександр Ігоревич. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві [Текст] : монографія / О. І. Виговський. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2011. - 448 с.

1519869кп хр 
65.290-56
Б 29
Баффет, Мэри.  Практическая баффетология [Текст] / М. Баффет, Д. Кларк. - Минск : Попурри, 2012. - 304 с.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека