Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Екологічне право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Управління природокористуванням та охороною довкілля
   Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення
   Правове регулювання якості довкілля - стратегічний напрям екологічної політики України.
   Система оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні
   Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря
   Передумови та стан впровадження інтегрованої системи екологічної сертифікації в Україні
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Екологічне право України.-381 с. -Харків, 2005
   Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління [Текст]: монографія / Т. П. Гулушкіна, Є. І. Гордійчук. - Харків : Бурун Книга, 2010. - 288 с.
   Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст] : монографія / О. С. Заржицький; Нац. гірн. ун-т, Юрид. фак. - Дн-ск: НГУ, 2012. - 200 с.
   Екологічне право України. Особлива частина [Текст]: навчальний посібник для вищої школи / О. М. Шуміло [та ін.] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 432 с.
   Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості [Текст] / ред.: Д. Скрильніков, Є. Алексєєва. - Львів : ЕПЛ, 2013. - 96 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека