Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Педагогіка


 
Матеріали для написання реферату: 
   Обзор педагогических технологий обучения
   Педагогічний процес як система
   Медиаобразовательная технология
   Словарь терминов
   Педагогические технологии адаптивной школы
   Образование в XXI в.: подготовка творчески активных специалистов
   Воля як особистісна онтологія
   Адаптація першокласників
   Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
   Соціалізація дітей молодшого шкільного віку
   Патріотичне виховання
   Філософія освіти
   Дитяча жорстокість
   Інклюзивна освіта
   Дитяча безпека в мережі Інтернет
   Модернізація освіти
   Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти
   Управління якістю освіти
   Педагогічна система В.О.Сухомлинського
   Екологічна освіта
   Освітня політика
   Імідж школи
   Педагогічна культура вчителя
   Формування основ здорового образу життя в учнів загальноосвітніх шкіл.
   Концепція Нової української школи
   Інклюзивна освітня система
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі:  
   Педагогіка: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 304 с.
   Педагогика: учебник / Под ред. Л. П.Крившенко. - М. : Проспект, 2004. - 429 с.
   Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и практике: учеб. пособие. - Р.-на-Д. : Феникс, 2009. - 281 с.
   Инновационные педагогические технологии: учебное пособие / М. Н. Гуслова. - Москва: Академия, 2010. - 286 с.
   Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2008. - 848 с.
   Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: Кондор, 2011. - 628 с.
   Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с.
   Интеркультурная педагогика младшего возраста: учебник/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 397 с.
   Креативная педагогика. Методология, теория, практика: монография / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, А.И. Владимиров. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 319 с.
   История педагогики и образования: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
   Національно-громадянське виховання студентської молоді: навчальний посібник / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. - Львів: Новий світ - 2000, 2010. - 268 с.
   Університетська освіта: навчально-метод. посібник / Г.В. Товканець. - К.: Кондор, 2011. - 182 с.
 
Додаткова інформація: схеми 
   Модель структури самоменеджменту в сфері професійної діяльності керівника сучасного навчально-виховного закладу
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека