Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Давидов, Олександр Іванович. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України [Текст]: монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 264 с.
 
5117858кп чз 
      
65.9(4УКР)264я9
Д 13

Давидов, Олександр Іванович. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України [Текст]: монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 264 с. 

  У монографії висвітлено теоретико-практичні аспекти функціонування депозитарної інфраструктури ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України. Досліджено інфраструктурну складову ринку цінних паперів. Обґрунтовано вплив зміни форм існування цінних паперів на особливості розвитку даного ринку та його депозитарної інфраструктури. Здійснено періодизацію розвитку ринку цінних паперів, депозитарної системи України залежно від домінуючої форми існування цінних паперів. Розглянуто методичні підходи до визначення рівня надійності депозитарних установ. Проаналізовано сучасний стан та проблеми забезпечення надійності надання депозитарних послуг в Україні.
  Для науковців, аспірантів, студентів ВНЗ економічних спеціальностей та практичних працівників.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека