Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Фінанси


 
Матеріали для реферату 
   Місцеві фінанси. Основні терміни
   Фінансовий менеджмент
   Фінанси підприємств
   Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування
   Еволюція іпотеки та іпотечного кредитування
   Державний кредит
   Генезис і єволюція фінансів
   Державний кредит і державний борг
   Довіра банкам - запорука стабільності економіки.
   Валютні операції
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Міжнародні фінанси: навчальний посібник для вищої школи. /Укр. акад. банк. справи НБУ. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -548 с.
   Фінансовий аналіз: навчальний посібник для вищої школи./Донецький нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -440 с.
   Божидарнік Н.В. Божидарнік Валютні операції: Підручник. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 698 с.
   Лютий І.О. Іпотека: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Знання, 2011. - 446 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
   Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посібник/О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.
   Сазонець, І.Л. Управління місцевими фінансами [Текст] : навчальний посібник / І.Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко.- К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
   Рева, Т.М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.
   Місцеві фінанси [Текст] : підручник / за ред. О. П. Кириленко. - К. : Знання, 2006. - 677 с.
   Карлін, Микола іванович. Фінансова система України: навчальний посібник для студ. вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
   Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси України: навчальний посібник для вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
   Сунцова, Олеся Олександрівна. Місцеві фінанси: навчальний посібник для вищої школи / О.О. Сунцова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 488 с.
   Буряк, Петро Юрійович. Фінанси: підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 392 с.
   Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : підручник / ред.: П. Ю. Буряк, О. Б. Жихор. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 528 с.
   Слав`юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підручник / Р. А. Слав`юк ; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ : Знання, 2010. - 550 с.
   Владимиров, К. М. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2009. - 352 с.
   Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
   Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]: навчальний посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 578 с.
   Фінанси [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. А.С. Меглаперідзе. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 419 с.
   Фінанси для фінансистів [Текст]: підручник / К. В. Багацька [та ін.]; ред. Т. А. Говорушко; Нац. ун-т харч. технологій. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 612 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека