Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Організаційна психологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Природа организаций
   Основные характеристики организации
   Организация как открытая система
   Цикл трансформационного изменения
   Понятие организационной культуры
   Структура организационной культуры
   Содержание организационной культуры
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие / А. Н. Занковский. -М. : ФОРУМ, 2009. - 648 с.
   Столяренко Л.Д. Социальная психология. - Р.-на-Д.: Феникс, 2009. -476 с. - (Высшее образование).
   Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика: учеб. пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -335 с. - Библиогр.: с. 294-310.
   Семечкин Н.И. Психология социальных групп: учеб. пособие. - М.: Владос-Пресс, 2011. -287 с. - (Учебное пособие для вузов).
   Кулініч І.О. Психологія управління: підручник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 415 с.
   Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.
 
Додаткова інформація: схеми: 
   Горизонтальное и диагональное общение в организации
   Примеры централизованных и децентрализованных сетей общения
   Цикл трансформанционного изменения
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека