Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Організаційна психологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Природа организаций
   Основные характеристики организации
   Организация как открытая система
   Цикл трансформационного изменения
   Понятие организационной культуры
   Структура организационной культуры
   Содержание организационной культуры
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие / А. Н. Занковский. -М. : ФОРУМ, 2009. - 648 с.
   Столяренко Л.Д. Социальная психология. - Р.-на-Д.: Феникс, 2009. -476 с. - (Высшее образование).
   Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика: учеб. пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -335 с. - Библиогр.: с. 294-310.
   Семечкин Н.И. Психология социальных групп: учеб. пособие. - М.: Владос-Пресс, 2011. -287 с. - (Учебное пособие для вузов).
   Кулініч І.О. Психологія управління: підручник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 415 с.
   Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.
 
Додаткова інформація: схеми: 
   Горизонтальное и диагональное общение в организации
   Примеры централизованных и децентрализованных сетей общения
   Цикл трансформанционного изменения
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека