Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Психологія конфлікта


 
Матеріали для написання реферату: 
   Словарь основных терминов и понятий
   Конфлікт як соціальне явище
   Типи та види конфліктів
   Социально-политические и политические конфликты
   Чинники та фактори виникнення конфліктів
   Етнонаціональний конфлікт
   Способы предупреждения и разрешения конфликтов
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Конфліктологія [Текст]: навч. посіб. для вузів / Д.В. Коваленко, І.М. Шалімова, О.М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Точка, 2012. - 221 с.
   Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна; Львівська комерц. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
   Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка; за ред. Г.В. Гребенькова. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 229 с.
   Долинська Л.В. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л.В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К.: Каравела, 2010. - 304 с.
   Леко, Богдан. Медіація [Текст] : підручник / Б.Леко, Г.Чуйко. - Чернівці; К. : Книги-ХХІ, 2011. - 464 с.
   Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г.И. Козырев. - М.: Форум. - [Б.м.] : Инфра-М, 2010. - 304 с.
   Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій: навч. посібник / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 172 с.
   Шевчук, Денис Александрович. Управляем конфликтами [Текст] : всё о конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А. Шевчук. - М.: ГроссМедиа. - [Б. м.] : РОСБУХ, 2010. - 440 с.
   Гірник, Андрій Миколайович. Основи конфліктології [Текст]: навч. посібник / А. М. Гірник. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 222 с.
   Егидес, Аркадий Петрович. Психология конфликта [Текст] : учеб. пособие / А.П. Егидес. - М. : МФПА, 2011. - 320 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека