Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Психологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Развитие предметного восприятия
   Виды внимания
   Интеллектуальный акт и его строение
   Значение слова
   Забывание как психологический процесс
   История формирования гендерной психологии
   Елементарні основи теорії соціального суб'єкта
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии: учебное пособие для вузов - СПб.: Питер, 2009. - 320 с.
   М'ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник. Т.1. -К.: Алерта, 2011. - 496 с.
   Светлов В. А. Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы образования. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011. -350 с.
   Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
   Степанова Л.Г. Введение в гендерную психологию: курс лекций: учебное пособие для вузов. /Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ун-т. -М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012. -535 с
   Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід [Текст] : монографія / В.Т. Циба ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2011. - 359 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека