Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Філософія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Древнерусская философия
   Філософія епохи відродження
   Философия древней Японии
   Неоидеалистические учения XIX в.
   Философия в жизни человека и общества
   Основні філософські ідеї І.Канта
   Філософські ідеї Григорія Сковороди
   Ліберальна філософія Джона Локка
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2011. - 426 с.
   Иконникова Г.И. История философии XIX - начала XXI века: учебное пособие. -Москва: Вузовский учебник; Москва: ИНФРА-М, 2011. -303 с.
   Черній А.М. Філософія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2011. -392 с.
   Колесникова А.С. История философии: учебник. – С-Пб.: Питер, 2010. -656 с.
   Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий курс: учеб. пособие. - М.: Академический Проект, 2010. -632 с.
   Иконникова Г.И. Философия Древнего мира: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -247 с.
   Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.
   Кривуля О.М. Філософія: навч. посібник. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - 592 с.
   Петрушенко В.Л. Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека