Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Філософія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Древнерусская философия
   Філософія епохи відродження
   Философия древней Японии
   Неоидеалистические учения XIX в.
   Философия в жизни человека и общества
   Основні філософські ідеї І.Канта
   Філософські ідеї Григорія Сковороди
   Ліберальна філософія Джона Локка
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2011. - 426 с.
   Иконникова Г.И. История философии XIX - начала XXI века: учебное пособие. -Москва: Вузовский учебник; Москва: ИНФРА-М, 2011. -303 с.
   Черній А.М. Філософія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2011. -392 с.
   Колесникова А.С. История философии: учебник. – С-Пб.: Питер, 2010. -656 с.
   Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий курс: учеб. пособие. - М.: Академический Проект, 2010. -632 с.
   Иконникова Г.И. Философия Древнего мира: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -247 с.
   Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.
   Кривуля О.М. Філософія: навч. посібник. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - 592 с.
   Петрушенко В.Л. Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека