Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Господарче право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Правове регулювання державного впливу на господарську діяльність
   Правове регулювання цін та ціноутворення
   Вирішення господарських спорів у першій інстанції
   Регулювання зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання
   Проблеми адаптації законодавства України, що регулює діяльність суб’єктів організаційно-господарських повноважень, до зарубіжних та міжнародних стандартів
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Господарське право України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 208 с.
   Господарське право (загальна частина ) [Текст]: навч. посібник / О. М. Обушенко, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - К. : Хай-Тек Прес, 2014. - 352 с.
   Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
   Актуальні проблеми господарського права [Текст] : навчальний посібник / О.А. Беляневич [та ін.] ; ред. В.С. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 527 с.
   Щербина, Валентин Степанович. Господарське право [Текст] : підручник для вищої школи / В. С. Щербина. - 5-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.
   Роїна, Олександр Миколайович. Господарський процес [Текст] : практ. посібник / О.М. Роїна. - К.: Правова єдність, 2011. - 192 с.
   Кравець, Ірина Мирославівна. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень [Текст] : монографія / І.М. Кравець. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека