Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Історія


 
Література по темі: 
   Князі Вишневецькі [Текст] / під наук.ред. І.Тесленка. - К.: Балтія-Друк, 2016. - 319 с.
   Мицик, Юрій Андрійович (отець). Чигирин - гетьманська столиця [Текст] / о. Юрій Мицик. - 2-ге вид. - К.: Кліо, 2016. - 392 с.
   Чухліб, Тарас Васильович. Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст] / Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2016. - 480 с.
   Історія Запорозької Січі [Текст] / В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін.; відп. ред. В. Смолій, наук. ред., упоряд., худож. В. Щербак. - Київ : Арій, 2015. - 240 с.
   Яневський Данило Борисович. Загублена історія втраченої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків: Фоліо, 2016. - 252 с.
   Червінський Віктор Іванович. Історія України [Текст] : джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. - К. : Україна, 2016. - 895 с.
   Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-1914 рр. [Текст] / Д. Б. Яневський. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. - 285 с.
   Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.
   Калакура, Ярослав Степанович. Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. - 491 с.
   Лаврик, Оксана Василівна. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / О.В. Лаврик. - Харків: Віват, 2015. - 256 с.
   Градова, Анна. Гетьмани України [Текст] : історії про славу, мудрість і відвагу / А.Градова. - Х.: Аргумент Принт, 2015. - 352 с.
   Гуртовий Григорій Олександрович. Волинь - край козацький [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / Г. Гуртовий. - 2-е вид., доп., уточнене. - Луцьк: Надстир'я, 2009. - 385 с.
   Баран, Володимир Данилович. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу [Текст] / В.Баран. - К.: Атлант ЮЕмСі, 2007. - 63 с.
   Головченко, Володимир Іванович. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть XX століття) [Текст] : навчальний посібник / В.І. Головченко, В.М. Матвієнко, В.Ф Солдатенко ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2011. - 528 с.
   Гуржій, Олександр Іванович. Історія козацтва. Держава-військо-битви [Текст] / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб; [худож. О.І. Гуржій ; авт. передм. В. Смолій]. - К. : Арій, 2015. - 462, [2] с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека