Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Історія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Народні традиції
   Сакральне як ментальна особливість давньоукраїнської культури
   Павло Тетеря - перший правитель правобережної України
   Україна в другій половині ХІХ століття
   Міжнародне визнання українського козацтва
   "Етнографічні "українські землі"
   Українська революція 1917-1921 рр.
   Усна історія — новий науковий напрям в історії, що інтенсивно розвивається з другої половини XX ст.
 
Література по темі: 
   Князі Вишневецькі [Текст] / під наук.ред. І.Тесленка. - К.: Балтія-Друк, 2016. - 319 с.
   Мицик, Юрій Андрійович (отець). Чигирин - гетьманська столиця [Текст] / о. Юрій Мицик. - 2-ге вид. - К.: Кліо, 2016. - 392 с.
   Чухліб, Тарас Васильович. Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст] / Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2016. - 480 с.
   Історія Запорозької Січі [Текст] / В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін.; відп. ред. В. Смолій, наук. ред., упоряд., худож. В. Щербак. - Київ : Арій, 2015. - 240 с.
   Яневський Данило Борисович. Загублена історія втраченої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків: Фоліо, 2016. - 252 с.
   Червінський Віктор Іванович. Історія України [Текст] : джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. - К. : Україна, 2016. - 895 с.
   Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-1914 рр. [Текст] / Д. Б. Яневський. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. - 285 с.
   Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.
   Калакура, Ярослав Степанович. Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. - 491 с.
   Лаврик, Оксана Василівна. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / О.В. Лаврик. - Харків: Віват, 2015. - 256 с.
   Градова, Анна. Гетьмани України [Текст] : історії про славу, мудрість і відвагу / А.Градова. - Х.: Аргумент Принт, 2015. - 352 с.
   Гуртовий Григорій Олександрович. Волинь - край козацький [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / Г. Гуртовий. - 2-е вид., доп., уточнене. - Луцьк: Надстир'я, 2009. - 385 с.
   Баран, Володимир Данилович. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу [Текст] / В.Баран. - К.: Атлант ЮЕмСі, 2007. - 63 с.
   Головченко, Володимир Іванович. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть XX століття) [Текст] : навчальний посібник / В.І. Головченко, В.М. Матвієнко, В.Ф Солдатенко ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2011. - 528 с.
   Гуржій, Олександр Іванович. Історія козацтва. Держава-військо-битви [Текст] / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб; [худож. О.І. Гуржій ; авт. передм. В. Смолій]. - К. : Арій, 2015. - 462, [2] с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека