Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Культурологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Виставочна художня панорама 2016 року
   Сучасна медіа-культура
   Стародавня культура східних слов’ян
   Техніка в системі культури
 
Література по темі: 
   Балух Василь Олексійович. Культура ранньомодерної Європи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Харків : Фоліо, 2017. - 495 с.
   Баняс, Володимир Володимирович. Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [Текст] / В. В. Баняс ; наук. консультант Н. Баняс. - Київ: Гранмна, 2017. - 204 с.
   Малина, Валерій Васильович. Антиномії доктора культурології. Інтелектуальна автобіографія [Текст] / В. В. Малина. - Миколаїв : Артіль Художній крам, 2011. - 768 с.
   Донцов, Дмитро Іванович. Культурологія [Текст] / Д. І. Донцов; упоряд. Ю. П. Винничук. - Харків : Бібколектор, 2016. - 605 с.
   Сучасна культурологія [Текст] : навчальний посібник / К. В. Кислюк [и др.] ; заг. ред. К. В. Кислюк ; рец.: В. О. Лозовой, Л. Д. Соколюк, Л. В. Ушкалов. - Київ: Кондор, 2016. - 342 с.
   Антологія християнства [Текст] : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. С. Лозко. - 2-ге вид. зі зм. і доп. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 374 с.
   Шейко, Василь Миколайович. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) [Текст] : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. - Київ: Генеза, 2005. - 592 с.
   Шейко, Василь Миколайович. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект [Текст] : монографія / В. Шейко, В. Лєвіна. - Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2010. - 207 с.
   Левчук, Ярослава Миколаївна. Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології [Текст] : монографія / Я. Левчук. - Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2012. - 240 с.
   Аспекти морфології культури України: генезис, типологія [Текст] : зб. наук. праць / І. М. Юдкін, С. Д. Безклубенко, О. М. Берегова [та ін.]. - Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2011. - 288 с.
   Білик, Надія Іванівна. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого [Текст] : монографія / Н. Білик ; Терноп. нац. екон. ун-т, Терноп. обл. осередок Наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. - 174 с.
   Щедрин, Анатолій Трофимович. Вторинна міфотворчість як соціокультурний феномен (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу) [Текст] : монографія / А.Т. Щедрин; ХДАК. - Харків : ХДАК, 2007. - 430 с.
   Дяченко, Микола Васильович. Філософські виміри культури [Текст] / М. В. Дяченко. - Харків : ХДАК, 2007. - 204 с.
   Основи культурології [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / ред.: Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелка; Одес. держ. екон. ун-т. - Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.
   Хренов, Николай Андреевич. Культура в эпоху социального хаоса [Текст] / Н.А. Хренов. - 2-е изд. - Москва: Едиториал УРСС. - URSS, 2011. - 446 с.
   Культурологія [Текст] : навч. посібник. - Київ: КНТ. - ЦУЛ, 2010. - 224 с.
   Гачев, Георгий Дмитриевич. Национальные образы мира. Эллада, Германия, Франция: опыт экзистенциальной культурологии [Текст] / Г.Д. Гачев. - Москва: Логос, 2011. - 424 с.
   Безвершук, Жанна Олександрівна. Культурологія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів [Текст] : навч. посібник / Ж. О. Безвершук, О. В. Щербакова. - Київ: Знання, 2010. - 326 с.
   Петрова, Ганна Миколаївна. Культурологія: конститутивні проблеми [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко. - Київ: Атіка, 2009. - 356 с.
   Культурологія. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича. - 3-тє вид., стер. - Київ: Знання, 2007. - 567 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека