Студенту на замiтку
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Звернення
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Страхування


 
Матеріали для написання реферату: 
   Особисте страхування
   Медичне страхування
   Организация страхового дела
   Страхування фінансово-кредитних ризиків
   Аграрне страхування
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Останні надходження з теми: 
   Управление страховым бизнесом: учебное пособие / А. П. Архипов. - М.: Магистр, 2009. - 317 с.
   Страхові послуги: навчальний посібник / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 248 с.
   Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник/За загальною редакцією д.е.н., проф. Н.М. Внукової. — 2-ге видання, перероблене та доповнене. — Харків: Бурун Книга, 2009. — 656 с.
   Основы страхования в Украине: курс лекций / Т. В. Степанова. - Харьков: Бурун Книга, 2010. - 208 с.
   Страхування: навчальний посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К.: Кондор, 2010. - 520 с.
   Страхування в запитаннях та відповідях: навч. посібник / Н. О. Долгошея. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318 с.
   Соціальне страхування: навчальний посібник / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с.
   Ринок страхових послуг України. Теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.
   Страхування: навч. посібник / І.В. Фисун, Г. М. Ярова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 232 с.
   Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. - К.: Знання, 2011. – 391 с.
   Страхування: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 2011. - 607 с.
   Страховий менеджмент: навч. посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 301 с.
   Страхові послуги: підручник / Т.А. Говорушко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 376 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Здоров'я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг
   Фінансове забеспечення системи державного обов'язкового пенсійного страхування в Україні і напрямки його покращення в сучасних умовах
   Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС
   Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення
   Роль страхування в убезпеченні економічних ризиків підприємництва
   Метод визначення страхувальником конкурентоспроможності страховаої компанії
   Маркетингові можливості банків і страхових компаній
   Характеристика окремих заходів, які попереджують порушення прав кредиторів у відносинах неспроможності (банкрутства)
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека