Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Маркетинг


 
Матеріали для написання реферату: 
   Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу
   Планування комунікаційних процесів
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Полторак, Володимир Абрамович. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 340 с.
   Курбан, Олександр Васильович. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навч. посібник / О. В. Курбан. - К.: Кондор, 2014. - 246 с.
   Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посібник / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 535 с.
   Примак, Тетяна Олександрівна. Маркетинг [Текст] : [навч. посіб.] / Т. О. Примак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - Київ : МАУП, 2004. - 228 с.
   Шварц, Пол. Оценка степени удовлетворенности потребителя: как узнать, что на самом деле думают люди [Текст] / П. Шварц ; ред. Е. Е. Козлов ; пер. с англ. Е. И. Дорошенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 352 с.
   Ядин, Дениэль. Международный словарь маркетинговых терминов [Текст] / Д. Ядин ; пер. с англ. В. О. Шагоян; науч. ред.: В. Н. Савченко, Е. Е. Козлов. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 588 с.
   Урбан, Глен. Не просто отношения - защита. Источники доходов в эпоху власти клиента [Текст] / Г. Урбан; пер. с англ. В. А. Сомило. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 258 с.
   Макнейл, Рут. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса [Текст] / Р. Макнейл; пер. с англ. О. О. Шамрай; науч. ред. Е. Е. Козлов. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 423 с.
   Маркетинговая революция [Текст] = Marketing revolution : радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / П. Р. Гембл [и др.]; ред. И.В. Тараненко; пер. с англ. О. О. Шамрай. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 448 с.
   Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів [Текст] = Marketing management: facing the global competitiveness challenge : х Міжнар. науково-практична конф. молодих вчених та студентів: тези доповідей 28 березня 2019 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Ун-т Чорногорії, Кіпр. ін-т маркетингу [та ін.] ; відп. за вип., ред. І. В. Тараненко, С. С. Яременко. - Дніпро : [б. и.], 2019. - 348 с.
   Стеф, Юлия. Кто ты на самом деле. Позиционирование и выживание в социальных сетях [Текст] / Ю. Стеф. - Днепр : Лира, 2019. - 136 с.
   Кіптенко, Вікторія Костянтинівна. Організація екскурсійних послуг [Текст] : підруч. / В. Кіптенко, О. Малиновська. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 518 с.
   Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В.Л. Корнієв [та ін.] ; ред. В.В. Кулішов; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 383 с.
   Филановский, Алексей. Главная маркетинговая книга [Текст] / А. Филановский. - Харьков : Ранок : Фабула, 2019. - 240 с.
   10 успішних українських брендів [Текст] / текст Б. Орловський ; ідея В. Карп'юк. - Брустурів : Дискурсус, 2017. - 188 с.
   Бойчук, І.В. Маркетинг промислового підприємства [Текст] : навч. посібник / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; Львів. комерц. акад. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 360 с.
   Криворучко, Сергій Васильович. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільонів [Текст] : монографія / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ&К, 2018. - 463 с.
   Любіцева, Ольга Олександрівна. Маркетинг у туризмі [Текст] : практикум / О. О. Любіцева, О. Г. Давидова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2017. - 256 с.
   Платонов, Павел Сергеевич. Шахерезада продаж [Текст] : бизнес-истории / П. С. Платонов. - Днепр : Монолит, 2018. - 148 с.
   Рахман, Махбубур Сидикович. Міжнародний маркетинг [Текст] = International marketing : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / М. С. Рахман; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 180 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека