Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Корпоративне управління


 
Матеріал для написання реферату: 
   Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств [Текст] : колективна монографія / за заг. ред.: Л. М. Савчук, М. Фіц. - Дніпро : Герда, 2016. - 528 с.
   Бондар-Підгурська, О.В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) [Текст] : навчальний посібник / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтав. ун-т економ. і торгівлі. - Київ : Ліра-К, 2015. - 487 с.
   Бобровська О.Ю. Застосування корпоративного способу господарювання в територіальних громадах [Текст] : навч. посібник / О. Ю. Бобровська; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. - 236 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека