Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Мовознавство


 
Матеріали для написання реферату: 
   Мовні запозичення
   Білінгвізм як мовне та соціальне явище
   Сучасна дитяча література
 
Література по темі: 
   Левитан К.М.Юридический перевол: основы теории и практики: учебное пособие. –М., Проспект, 2011. – 352 с.
   Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста: учебное пособие. – М., Флинта, Наука, 2009. – 320 с.
   Стилистические аспекты перевода. – М., Академия, 2010. – 176 с.
   Цатурова И.А. Переводческий анализ текста. Английский язык:учебное пособие с методическими рекомендациями. – Санкт-Петербург, Союз, 2008. – 296 с.
   Чеботарев П.Г. Перевод как средство и предмет обучения: научно-методическое пособие. – М., Высшая школа, 2006. – 319 с.
   Васильєва, Надія Олександрівна. Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах (на матеріалі прозових творів української, російської, англійської та французької художньої літератури кінця ХІХ-першої половини ХХ століття) [Текст] : автореферат дисертації / Н. О. Васильєва; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса: 2019. - 19 с.
   Очам не вірю: українські й англійські ідіоми / уклад. К. Сінченко ; худож. А. Євтушенко ; ред. К. Перконос. - Київ: Маміно : Дух і Літера, 2018. - 28 с.
   Колібаба, Лариса Миколаївна. Словник дієслівного керування / Л. М. Колібаба, В. М. Фурса ; ред.: А. Мнишенко, Л. Петік. - Київ : Либідь, 2016. - 653, [3] с.
   Булаховський, Кирило. Цікаве мовознавство / К.А. Булаховський. - 2-ге вид., перероб. і розшир. - Львів : Апріорі, 2019. - 199 с.
   Терлак, Зеновій. Українська мова для початківців / З. Терлак, О. Сербенська. - 3-тє вид., випр., допов. - Львів : Апріорі, 2019. - 266 с.
   Клименко, Наталія. Українська легко/ Н. Клименко, П. Мельник-Крисаченко ; худож. П. Мельник-Крисаченко. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 283 с.
   Ушкалов, Леонід. Сковорода від А до Я / Л.Ушкалов; ред. М. Савка; худож.: Л. Стецькович, В. Стецькович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 71 с.
   Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. Вип. 1 (48) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. К. Мойсієнко. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2018. - 181 с.
   Корольова, Валерія Володимирівна. Гендерна лінгвістика: навч. посібник / В.В. Корольова; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 84 с.
   Шевченко, Лариса Іванівна. Нові слова та фразеологізми в українських массах: словник. Ч. 1 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; ред. Л. І. Шевченко. - Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 119 с.
   Грибіниченко, Тетяна Олександрівна. Услав ім’я своє / Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. - Київ : Фенікс, 2018. - 319 с.
   Лемко, Ілько. Цікавинки укрмови/ І. Лемко ; худож. О. Коваленко. - Львів : Апріорі, 2017. - 178 с.
   Береза, Тарас. Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови / Т. Береза. - Львів : Апріорі, 2017. - 798 с.
   Чумарна, Марія. Королівство мови / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2018. - 123 с.
   Антисуржик: навч. посібник / О. Сербенська [та ін.] ; ред. О. Сербенська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 3-тє вид., допов. і перероб. - Львів : Апріорі, 2019. - 302 с.
   Гриджук, Оксана Євгенівна. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах: навч. посібник / О. Є. Гриджук. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 239 с.
   Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. Вип. 18 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ред. І.С. Попова. - Дніпро: Ліра , 2017. - 158 с.
   Сушко, Роман. Хроніка нищення української мови: праця / Р. Сушко. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 91 с.
   Огієнко, Іван Іванович. Історія української літературної мови / І.І. Огієнко ; авт. передм. М. Тимошик. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 325 с.
   Льюїс, Бенні. Вільно за 3 місяці. Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження / Б. Льюїс; пер. з англ. І. Семенюк. - Харків : Ранок : Фабула, 2018. - 272 с.
   Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: навчальний посібник / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, А. К. Павлова. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 395 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека