Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Державне управління


 
Матеріали для написання реферату: 
   Сутність і систематизація методів державного управління
   Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент
   Цілі та функціональна державна структура управління
   Нові тренди в державному управлінні
   Технології наукового менеджменту в органах державного управління
   Інформаційні ресурси
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Бренд держави
   Гібридна війна
   Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
   Мельник А.Ф. Державне управління [Текст]: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 582 с. - (Вища освіта XXІ століття).
   Менеджмент у державному управлінні: загальна частина [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К.: КНТ, 2011. - 312 с.
   Формування іміджу регіонів України на міжнародній арені [Текст] / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2012. – 108 с.
   Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф. В. П. Пєткова ; М-во освіти України. - К.: КНТ, 2012. – 216 с.
   Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Текст] / Г. Г. Почепцов. - К.: КМ Академія, 2012. – 350 с.
   Електронне урядування [Текст]: опорний конспект / С.В. Дзюба та ін., за ред. А.І. Семенченка. - К.: Арт-мастер, 2012. - 264 с.
   Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління [Текст] / за заг. ред.: В. М. Мартиненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2009. - 251 с.
   Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 312 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека