Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Державне управління


 
Матеріали для написання реферату: 
   Сутність і систематизація методів державного управління
   Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент
   Цілі та функціональна державна структура управління
   Нові тренди в державному управлінні
   Технології наукового менеджменту в органах державного управління
   Інформаційні ресурси
   Інноваційні форми державного управління
   Боротьба з кіберзлочинністю: міжнародний досвід та українські реалії
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Бренд держави
   Гібридна війна
   Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
   Мельник А.Ф. Державне управління [Текст]: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 582 с. - (Вища освіта XXІ століття).
   Менеджмент у державному управлінні: загальна частина [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К.: КНТ, 2011. - 312 с.
   Формування іміджу регіонів України на міжнародній арені [Текст] / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2012. – 108 с.
   Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф. В. П. Пєткова ; М-во освіти України. - К.: КНТ, 2012. – 216 с.
   Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Текст] / Г. Г. Почепцов. - К.: КМ Академія, 2012. – 350 с.
   Електронне урядування [Текст]: опорний конспект / С.В. Дзюба та ін., за ред. А.І. Семенченка. - К.: Арт-мастер, 2012. - 264 с.
   Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління [Текст] / за заг. ред.: В. М. Мартиненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2009. - 251 с.
   Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 312 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека