Студенту на замiтку
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Звернення
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Митне право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Митні платежі
   Митна політика і митні органи України
   Таможенные документы и сроки
   Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
   Класифікація та кодування інформації
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Останні надходження з теми: 
   Митний Кодекс України: наук.-практ. коментар. - К., 2008. - 757 с.
   Литвинов, О. В. Через митний кордон України: легко та з посмішкою. - К. : Атіка, 2007. - 76 с.
   Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження. - К., 2005. - 832 с.
   Митне право України: навч. посібник для вищої школи / ред. О. Х. Юлдашев. - К., 2009. - 232 с.
   Гіжевський, Володимир Казімирович. Митне право України: навч. посібник. - К., 2009. - 204 с.
   Курило, Т. В. Митне право України: навч. посібник. - Львів, 2007. - 240 с.
   Дубініна, А. А. Митна справа: підручник. - К., 2010. - 320 с.
   Митне законодавство України (станом на 01.03.2007 року): зб. нормат.-прав. актів. - К., 2007. - 424 с.
   Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: навчальний посібник / А.В. Зименко.- Харків: Право, 2010.- 160 с
   Митне право України: навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 296 с.
   Митні інформаційні технології : навчальний посібник / за ред. П. В. Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с.
   Таможенное дело: учебник для вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2011. - 375 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Усовершенствование таможенных процедур в контексте развития приграничной торговли между Россией и Украиной
   Основні концепції типології митних пільг
   Перспективи надання митним органам повноважень правоохоронної діяльності
   Митна злочинність: поняття та структура
   Законність і дисципліна в діяльності митних органів
   Всесвітня митна організація: історія та сучасність
   Проблеми понятійно-категоріального апарату митної справи в контексті оновлення митного законодавства України
   Вплив процесу глобалізації економіки на реалізацію митної політики України
   Актуальні питання морського права на обговоренні Міжнародної наукової конференції "Правове життя сучасної України" в Одеській національній юридичній академії
 
Додаткова інформація: схеми: 
   Структура державної митної служби України
   Типова структура митниці
   Види мита
   Класифікація засобів нетарифного регулювання
   Структура десятизначного цифрового кодового позначення товарів УКТ ЗЕД
   Основні дозволи Державних органів України, які необхідні при митному оформленні вантажів
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека