Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Філософія


Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.
 
1508278кп чз пп
 
87.666.7я7   
С 65
Сорокина, Юлия Владимировна. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.

  В курсе лекций рассматриваются проблемы, которые традиционно составляют предмет философии права: сущность и основные характеристики права в их культурно-этическом аспекте, современные направления в правопонимании, соотношение права и иных нормативных регуляторов, особенно религиозных норм, их взаимосвязь. Представленный курс лекций способствует выработке понятийного аппарата, повышению правового и общекультурного уровня юристов.
  Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, всех интересующихся проблемами развития права и государства.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека