Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Філософія


Список видань
 
м1555695 
140.8(540)
Г 19

Ганди, Махатма.  Моя вера [Текст] / М. Ганди; пер. с англ. В. Ахтырской. – Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 256 с.


1552518 
130.122
Ч-19

Чаплинський, Володимир.  Проблема духовного у світогляді людини [Текст] / В. Чаплинський. - Київ : КНТ, 2018. - 115 с.


1552453 
130.2:001.102(075.8)
П 85

Прудникова, Олена Вікторівна.  Філософія інформаційної культури [Текст] : навч. посібник / О. В. Прудникова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, Каф. ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", філософії і історії України. - Харків : Право, 2017. - 328 с.


1552451 
1(042.4)
Х 18

Хамитов, Назип.  Философия: Бытие. Человек. Мир. От метафизики к метаантропологии [Текст] : курс лекций / Н. Хамитов. - 4-е изд., испр. и доп. - Київ : КНТ, 2017. - 268 с.


1552222 
378.6(477.81)(02.064)
К 78

Кралюк, Петро Михайлович.  Острозька академія в філософській культурі України [Текст] : монографія / П.М. Кралюк, І.Д. Пасічник, М. М. Якубович; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Київ: КНТ, 2018. - 481 с.


1552057 
141.319.8(075.8)
Х 18

Хамітов, Назіп Віленович.  Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології [Текст] : навч. посіб. зі слов. / Н.В. Хамітов, Л.Н. Гармаш, С.А. Крилова; під ред. Н. Хамітова ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 5-е вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2017. - 393 с.


1550482 
124.5(02.064)
П 32

Підлісний, Михайло Миколайович.  Філософія цінностей: історія і сучасність [Текст] : монографія / М. М. Підлісний, В. І. Шубін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 200 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека