Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Філософія


Петрушенко В.Л. Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.
 
1515784кп чз пп
 
87я73   
П 31
Петрушенко, Віктор Леотійович  Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.

   Навчальний посібник у систематичній формі подає повніш матеріал курсу дисципліни «Філософія», що відповідає сертифікату бакалавра різних напрямів та спеціальностей (окрім профільних гуманітарних напрямів). Посібник написаний на основі максимального врахування сучасного стану та досягнень світової(філософїї, викладає зміст тем достатньо чітко і зрозуміло, містить додатковий методичний матеріал.
    Призначений для студентів, магістрантів та аспірантів ВНЗ України, а також для тих читачів, що бажають мати достатньо повне уявлення про сучасний стан філософської науки.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека