Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Страхування


Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник/За загальною редакцією д.е.н., проф. Н.М. Внукової. — 2-ге видання, перероблене та доповнене. — Харків: Бурун Книга, 2009. — 656 с.
 
1492482кп чз пп
     
65.9(4УКР)271я73
В 60
Внукова, Наталія Михайлівна.
Страхування: теорія та практика: навч. посібник / Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко: за заг. ред. Н.М.Внукової. - 2-ге вид. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 656 с.

  У навчальному посібнику розкривається зміст, характер і основи страхування в Україні та за кордоном. Подано класифікацію страхування, страхові ризики та методи їх оцінювання, характеристику страхового ринку, основи державного регулювання страхової діяльності, місце та роль страхових компаній на ринку фінансових послуг, фінансовий механізм страхування та основні страхові послуги з особистого, майнового страхування та страхування відповідальності.
  Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму «Фінанси та кредит» та призначений для аспірантів, магістрів, студентів, керівників підприємств і всіх тих, хто вивчає ринок страхових послуг.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека