Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Страхування


Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник/За загальною редакцією д.е.н., проф. Н.М. Внукової. — 2-ге видання, перероблене та доповнене. — Харків: Бурун Книга, 2009. — 656 с.
 
1492482кп чз пп
     
65.9(4УКР)271я73
В 60
Внукова, Наталія Михайлівна.
Страхування: теорія та практика: навч. посібник / Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко: за заг. ред. Н.М.Внукової. - 2-ге вид. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 656 с.

  У навчальному посібнику розкривається зміст, характер і основи страхування в Україні та за кордоном. Подано класифікацію страхування, страхові ризики та методи їх оцінювання, характеристику страхового ринку, основи державного регулювання страхової діяльності, місце та роль страхових компаній на ринку фінансових послуг, фінансовий механізм страхування та основні страхові послуги з особистого, майнового страхування та страхування відповідальності.
  Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму «Фінанси та кредит» та призначений для аспірантів, магістрів, студентів, керівників підприємств і всіх тих, хто вивчає ринок страхових послуг.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека