Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Страхування


Список видань
 
1552358
364.3(075.8)
В 60
Внукова, Наталія Миколаївна.  Соціальне страхування [Текст] : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. економ. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 412 с. 

1552460
368:33.06](477)(02.064)
Ш 64
Шірінян, Лада Василівна.  Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. В. Шірінян. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 458 с.

1551988
349.3:368.9.06](477)(02.064)
З-14
Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку [Текст] : монографія / С. М. Прилипко  [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 208 с.

1548992
349.3:364.3(02.064)
П 21
Пацурія, Ніно Бондовна.  Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2017. - 256 с.

1542107
65.9(4УКР)433я73
К 59
Козловський, Євген Вікторович.  Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч. посібник / Є. В. Козловський ; Київ. нац. у-т культури і мистецтв. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 268 с.

1537312 
65.271.325я73
С 83
Страхування та страхові послуги у господарській діяльності [Текст] : навч. посібник / В. І. Антонік, В. Д. Кононенко, Є. К. Бабець та ін. . - Кр.Ріг : Видавець Р.Козлов, 2015. - 713 с.

1521566
65.272я73
М 21
Мальований, Михайло Іванович.  Соціальне страхування [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 496 с.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека