Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Страхування


Страхування: навчальний посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К.: Кондор, 2010. - 520 с.
 
1504461кп чз пп
  
65.271я73
Г 67
Горбач, Людмила Миколаївна.
Страхування: навчальний посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К.: Кондор, 2010. - 520 с.

  Запропонований навчальний посібник присвячений основам та особливостям організації і проведення страхування в України. В ньому описано історичні аспекти страхування, висвітлюється економічна сутність цієї категорії, визначається правове поле діяльності учасників страхового ринку, розглянуто складові договору страхування, характе-ризуються види страхування, фінансова надійність та платоспроможність страхової компанії. У посібнику на основі чинних законодавчих актів подано механізм формування і використання доходів, витрат і прибутку страховика, характеризуються підходи до формування страхового фонду та тарифна політика страхової компанії, наведено світовий досвід проведення страхування, подано перспективи розвитку страхового ринку в Україні.
  Структура посібника підпорядкована меті найповнішого розкриття предмету навчального курсу, реалізації його завдань і функцій. Посібник складається з дванадцяти основних розділів, які розкривають сутність та значення страхування в суспільстві. Вивчення дисципліни вимагає опрацювання додаткової літератури, тому у кінці кожного розділу подані запитання для самоконтролю, які допоможуть студентам у самостійній роботі над курсом «Страхування».

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека