Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Страхування


Ринок страхових послуг України. Теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.
 
1507400кп чз пп
     
65.9(4УКР)271-31я9
Г 18
Гаманкова, Ольга ОлексіЇвна.
Ринок страхових послуг України. Теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.

  У монографії вперше в Україні досліджено ринок страхових послуг як новітнє економічне явище, складову страхового ринку. Розглянуто найбільш важливі теоретико-методологічні аспекти, пов'язані з визначенням страхування як об'єктивної фінансово-економічної категорії та формами прояву цієї категорії на сучасному етапі розвитку страхової галузі економіки України. Розкрито економічну природу страхових послуг, здійснено їх всебічну класифікацію: показано сутність ринку страхових послуг виходячи зі специфіки діяльності страхових компаній як фінансових посередників; охарактеризовано особливості прояву ринкових механізмів на ринку страхових послуг України, причини та наслідки структурних диспропорцій Висвітлено методологічні проблеми інформаційного забезпечення дослідження ринку, вади його державного регулювання. Показані головні макроекономічні чинники розвитку вітчизняного ринку страхових послуг у перспективі.
  Монографія розрахована на науковців та практиків, які працюють в галузі страхування, викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку страхування в Україні.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека