Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Логістика


Організація логістики на підприємстві
 


1.Організація логістичного управління
2.Функції управління логістикою
3.Механізм управління матеріальними потоками1.Організація логістичного управління

Ключові питання:
функції управління логістикою, механізми управління матеріальними потоками.
Успішне керування матеріальними потоками на окремому підприємстві можливо лише у випадку виділення відповідної функції. Ситуація, що досить динамічно змінюється на ринку, створює для багатьох підприємств об’єктивну потребу в створенні служби логістики, відсутність якої призводить до безсистемності і непогодженості в закупівлях, зберіганні продукції, цінах, запасах, тривалості виробничого циклу, організації збуту, до плутанини в складському господарстві та інше. Таким чином, сьогодні не потрібно доводити керівникам підприємств, фірм і компаній необхідність організації такої служби. Слід зауважити, що «на плечі» такої служби лягає і організація логістичного управління в цілому, і управління матеріальними потоками в межах логістичної системи, до якої входить підприємство.


2. Функції управління логістикою

Система управління рухом товару покликана забезпечити бажаний рівень обслуговування з мінімальними загальними витратами. При цьому управління реалізує конкретні цільові установки підприємств, що проводять продукцію. Такими установками можуть бути, наприклад, забезпечення постачання продукції в потрібний термін з найменшими витратами, підтримка необхідного рівня обслуговування. Управління в цьому випадку направлене на координацію діяльності всіх підрозділів, зайнятих діяльністю по виробництву і збуту продукції.
У організації руху товару беруть участь служби маркетингу і постачання, виробничі підрозділи, транспорт, складське господарство, служба збуту. У роботі цих підрозділів виникають розузгодження і суперечності. Завдання системи управління полягає в ухваленні рішень, що забезпечують згладжування суперечностей і оптимізацію процесу руху товару.
Управління логістикою реалізується через систему функцій управління.
Виділяють три групи функцій логістичного управління: планування і координація діяльності учасників логістичного процесу, регулювання ходу робіт по виконанню одержаних замовлень і контроль за рухом матеріальних потоків.
   У ході реалізації функції планування і координації складаються плани і графіки руху матеріальних потоків, здійснюється ув’язка локальних планів підрозділів, розробляються цілі управління і формуються критерії оцінки їх досягнення, координується робота всіх підрозділів підприємства по виконанню намічених планів і графіків.
     У процесі регулювання здійснюється спостереження за рухом матеріальних потоків, при виникненні відхилень від планів і графіків вживаються заходи по їх усуненню, проводиться ув’язка дій всіх підрозділів, що відповідають за рух матеріальних потоків, розробляються заходи по ліквідації порушень, що виникають.
При реалізації функції контролю здійснюється оцінка рівня забезпеченості виробництва матеріалами і ефективності їх використання, аналізуються втрати, пов’язані з рухом товару, організовуєтеся вироблення рішень по підвищенню ефективності логістичного управління.

3. Механізм управління матеріальними потоками

Управління матеріальними потоками на підприємствах реалізується на основі формування і забезпечення функціонування спеціальних організаційних структур.
У роботі по реалізації функцій логістики на підприємствах беруть участь багато підрозділів підприємства.
Служба маркетингу здійснює дослідження ринку і формує інформацію про товари, що мають попит на ринку.
Служба матеріально-технічного постачання здійснює закупівлі матеріальних ресурсів і забезпечує доведення їх до споживачів усередині підприємства.
Планово-економічна служба підприємства формує плани виробництва продукції.
Виробничі підрозділи здійснюють функції виготовлення продукції.
Транспортна служба підприємства організує переміщення вантажів на підприємстві, усередині підприємства і при доставці споживачам.
Складське господарство забезпечує зберігання і видачу у виробництво матеріальних ресурсів.
Служба збуту і фінансовий відділ організують реалізацію продукції зовнішнім споживачам.
Координацію роботи всіх вказаних вище підрозділів можуть здійснити управлінські структури двох типів.
Структура першого типу — лінійно-штабна. Вона покликана координувати, об’єднувати і контролювати всі роботи по організації рухи товару, які виконують підрозділи підприємства.
   Структура другою типу — лінійно-організаційна. У цій структурі керівник рухом товару безпосередньо керує реалізацією всіх функцій логістичної системи, зокрема роботою по закупівлі і придбанню матеріалів, а також контролює рух матеріальних потоків у виробництві.
На практиці мають місце й інші варіанти структури апарату управління підприємством, обумовлені вимогами конкретної обстановки. Так, наприклад, за кордоном все більше фірм організували у себе постійні комітети, до складу яких входять керівники, відповідальні за різні аспекти діяльності по організації руху товару. Комітети виконують координаційні функції. Деякі фірми вводять посаду віце-президента по руху товару, інші створюють матричні механізми, засновані на подвійному підпорядкуванні підрозділів, від яких залежить ефективне управління матеріальними потоками.


Література: 

Сумец А.М. Логистика. Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие для вузов / А. М. Сумец. - К.: Хай-Тек Пресс, 2008. - 320 с.

Скачати повніше


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека