Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Логістіка


Галанов В.А. Логистика: учебник для среднего профобразования / В.А. Галанов. - М. : Форум. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
 
1481140кп чз 
 65.40я723
Г 15


Галанов В.А. Логистика: учебник для среднего профобразования / В.А. Галанов. - М. : Форум. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2007. - 272 с.

  Рассмотрены цели и задачи логистики, ее главные функциональные области и особенности их функционирования, вопросы стратегии и планирования логистических операций, в том числе логистических операций, связанных с транспортировкой грузов, складских операций и управления запасами, каналов распределения и товародвижения в современном рыночном хозяйстве.
 Для учащихся средних специальных учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. Может использоваться в качестве краткого пособия студентами высших учебных заведений, а также всеми, кто интересуется вопросами, связанными с доставкой продукции от процесса ее производства до процесса ее употребления.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека