Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Логістіка


Список видань
 
1547109
65.291.592я73
Л 69
Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг  [Текст] : навч. посібник / В. Ю. Божанова  [та ін.] ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2017. - 279 с.

1546646
65.373-81я031
Г 12
Гаврилюк, Надія Миколаївна. Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами [Текст] : автореферат дисертації / Н. М. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - Київ : [б. и.], 2017. - 21 с.

1550608 
339.9:005(075.8)
М 58
Міжнародний менеджмент та логістика [Текст] : навч. посібник / А. Бардась [та ін.] ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : Герда, 2016.

1543311
65.37-81я031
Ф 34
Федусенко, Анатолій Олександрович. Методи та моделі інформаційної системи оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві [Текст] : автореферат дисертації / А. О. Федусенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. и.], 2016. - 22 с.

1545392 
65.9(4УКР)-551я431
І-66
Інновації та трансфер технологій [Текст]: матеріали VII наук.-практ. конф., 25-27 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ / Нац. гірн. ун-т, Дніпропетр. торг.-пром. палата. - Дніпропетровськ : НГУ, 2016. - 188 с.

1541274 
65.291.592-55я73
Ш 35
Швець, Василь Якович. Трансфер інновацій у логістичних системах [Текст] : навч. посібник / В. Я. Швець, Г. В. Баранець ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 219 с.

1551143 
66:658.7(075.8)
К 60
Колесніков, В. П.  Логістика хімічних виробництв [Текст] : навч. посібник / В. П. Колесніков ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 222 с.

1540437 
65.9(4УКР)32-592я9
В 27
Величко, Олександр Петрович.  Логістика в системі менеджменту підприємств аграрного сектору економіки [Текст] : монографія / О. П. Величко. - Дніпропетровьк : Акцент ПП, 2015. - 525 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека