Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Педагогічна психологія


Список видань
 
1552508
373.5.015.3:159.922.7
М 17

Максименко, Д.С.  Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія [Текст] / Д.С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 141 с.


1552282кп 
37.015.3(075.8)
П 78

Проблеми педагогічної психології: хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: Т.О. Гетьман, Т.Д. Кричковська. - Київ : КНТ, 2017. – 381  с.


1552237 
159.9
К 88

Кудряшева, Людмила Александровна.  Педагогика и психология [Текст] / Л. А. Кудряшева. - Київ : Сварог, 2018. - 159 с.


1549009
159.922.7:37.091.212.7-026.516
К 63

Комплексная коррекция трудностей обучения в школе [Текст] / под ред.: Ж. М. Глазман, А. Е. Соболевой. - Київ : СВАРОГ, 2017. - 544 с.


1546985 
88.62-2
Д 84

Дусавицкий, Александр Константинович.  Психология личности и развивающего обучения [Текст] / А. К. Дусавицкий; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 100 с.


1546866
37.018.1
К 47

Клауд, Генри.  Дети: границы, границы. Как воспитать у ребенка чувство ответственности [Текст] / Г. Клауд, Д. Таунсенд ; пер. с англ. И. Стариковская. - 8-е изд., испр. и перераб. - Київ : СВАРОГ, 2017. - 320 с.


1544752
88.61-99
Х 22

Харченко, Наталія Вікторівна. Нова дитина в класі [Текст] / Н. В. Харченко. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 174 с.

 
1544708
88.6
Р 28

Рашковська, Ілона Владиславівна. Робота психолога з педколективом [Текст] : теорія і практика / І. Рашковська. - Київ : Шкільний світ , 2016. - 104 с


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека