Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Екологічне право


Список видань
 
1551958
349.6(477)(075.8)
Е 45

Екологічне право України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. - Київ. : Центр учбов. літ., 2018. - 230 с.

1552271 
349.6(477)(02.064)
Т 82

Туліна, Ельбіс Євгенівна. Правові засади використання рослинного світу [Текст] : монографія / Е.Є. Туліна; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 214 с.

1550360
349.6:179.3
Б 82

Борейко, Владимир Евгеньевич. Права природы и права животных [Текст] / В.Е. Борейко; Киев. эколого-культур. центр. - Київ : Логос, 2017. - 56 с.

1548913 
349.6(477)
М 19

Малишева, Наталія Рафаелівна. Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" [Текст] / Н.Р. Малишева, М.І. Єрофеєв; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. - Харків: Право, 2017. - 413 с.
  
1548906
349.6(477)(075.8)
Е 45

Екологічне право в запитаннях та відповідях [Текст] : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана. - Харків : Право, 2017. - 208 с.

1547623
351:502/504](477+4-6ЄС)
У 26

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля [Текст] / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Аспект-Поліграф, 2015. - 24 с.

1547616
351:502.175](477)
Д 47

Директива про управління відходами видобувних підприємств [Текст] / Центр екол. освіти та інформації, Всеукр. екол. ліга; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ: Аспект-Поліграф, 2016. - 30 с.
 
1546870
67.407(4УКР)я73
Е 45

Екологічна безпека [Текст] : навч. посібник / В. П. Пєтков [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. - Київ : КНТ, 2017. - 216 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека