Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Державне управління


Список видань
 
1551975 
351:004(075.8)
Д 79

Дубова, Світлана Володимирівна.  Електронне урядування [Текст]: навч.-метод. посібник / С.В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 143 с.


ф1551177 
351.713(477)(082)
П 88

Публічне управління та митне адміністрування [Текст]: (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України"). № 2 (17). - Дніпро : Ун-т мит. справи і фінансів, 2017. - 234 с.
 
 
1550426
35:3.08(02.064)
П 88

Публічна служба: системна парадигма [Текст]: колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 256 с.


ф1550721 
342.25(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] = Public administration and local goverment: зб. наук. праць. Вип. 3 (34) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; ред.: С.М. Серьогін, І.І. Хожило, О. М. Рудік [та ін.]. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 168 с.


1548845
351:303.725.36(477)(075.8)
Л 17

Лазор, Оксана Дмитрівна.  Основи публічного управління та адміністрування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І.Г. Юник ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 267 с.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека