Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Історія економіки та економічної думки


Список видань
 
1551550  
330.1
С 28
Седлачек, Томаш.  Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи [Текст] / Т. Седлачек ; пер. з чес. Т. Окопна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 519 с.

ф1550573 
33(09)(082)
І-90
Історія торгівлі, податків та мита [Текст] : зб. наук. праць. № 1-2 (13-14) / Ун-т мит. справи та фінансів України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2017. - 300 с.

1520368
65.03(0)я73
Х 69
Ходзінський, К. Г.  Економічна історія України та провідних країн світу [Текст] : навчальний посібник для студ. вузів / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія Плюс, 2012. - 147 с.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека