Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Історія економіки та економічної думки


Козлова, Алла Іванівна. Економічна історія: навч. посібник - К., 2009. - 342 с.
 

    1495855кп чз пп
     
65.03(0)я73
К 59

Козлова, Алла Іванівна. Економічна історія [Текст] : навч. посібник / А. І. Козлова . - К. : Персонал, 2009. - 342 с. - Бібліогр.: с. 333-336.

У навчальному посібнику викладено питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу реформ і структурних змін у національній економіці та світовому господарстві в новітні часи. За структурою і змістом посібник відповідає навчальній програмі курсу «Економічна історія» для студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто прагне оволодіти новими знаннями. При написанні посібника автором використані останні статистичні дані та новітні події, які відбулися у світі та в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека