Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Мовознавство


Корольова, Валерія Володимирівна. Гендерна лінгвістика: навч. посібник / В.В. Корольова; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 84 с.
 
1561275 
81'4:305(075.8)
К 68

Корольова, Валерія Володимирівна. Гендерна лінгвістика: навч. посібник / В.В. Корольова; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 84 с.

У посібнику подано теоретичні питання н завдання для роботи на практичних заняттях з «Гендерної лінгвістики». Наведено список рекомендованої літератури, тематику доповідей, тестові завдання для перевірки набутих знань. Посібник містить низку рубрик «Це цікаво!», що допомагають опанувати матеріал й увиразнюють науковий текст.

Розраховано па студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека