Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Митне право


Таможенное дело: учебник для вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2011. - 375 с.
 

1516055кп чз пп
     
67.401.143.1(4РОС)я73
Т 17

Таможенное дело: учебник для вузов / под ред. Н.Д. Эриашвили.- М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2011. - 375 с.

    Раскрыты функции таможенных органов, определено содержание каждой из них. Учтены изменения в законодательстве, а также решения Конституционного Суда РФ и других органов судебной власти по состоянию на 1 января 2011 г.
  Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело», юристов, а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических работников правоохранительных и других правоприменительных органов и всех интересующихся деятельностью таможенных органов.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека