Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Господарче право


Список видань
 
1551935
346(477)(075.8)
Г 72

Господарське право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 222 с.


1551954 
347.44(477)(075.8)
Д 59

Договірне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 259 с.


1551937
346.9(477)(075.8)
Г 72

Господарське процесуальне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 198 с.


1548970
346(477)(075.8)
А 43
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина) [Текст] : навч. посіб. / О. С. Горяєва [та ін.] ; ред.: В. С. Щербина, В. В. Рєзнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2018. - 798 с.


1546290 
67.404.91(4УКР)я9
Д 40

Джуринський, О. В.  Джерела господарського права України [Текст] : монографія / О. В. Джуринський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2016. - 198 с.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека