Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Право


Семернёва Н.К. Квалификация преступлений: научно-практ. пособие / Н.К. Семернёва. - М.: Проспект; Екатеринбург: Уральск. гос. юр. академия, 2011. - 296 с.
 
1505525кп чз пп
     
67.408.018я7
С 30

Семернёва, Надежда Кузьминична.  Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практ. пособие / Н. К. Семернёва. - М.: Проспект; Екатеринбург: Уральск. гос. юр. академия, 2011. - 296 с.

   В данном научно-практическом пособии даются понятие, значение и методика квалификации общественно опасных деяний, отмечаются особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности, соучастии, множественности преступных деяний, конкуренции норм. Рассматриваются вопросы квалификации одного из наиболее значимых разделов уголовного права — преступлений против жизни.
   Научным работникам, преподавателям, студентам юридических вузов, правоприменителям.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека