Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Право


Актуальні проблеми кримінального права: навч. посібник / В. М. Попович та ін.. - К., 2009. - 256 с.
 

1491391кп чз
     
67.99(4УКР)408я73
А 43

Актуальні проблеми кримінального права: навч. посібник / В. М. Попович та ін.. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.

Спеціальний навчальний курс «Актуальні проблеми кримінального права» покликаний поглибити знання магістрів та студентів випускних кур¬сів юридичних вузів з проблем теорії, методології, правотворчої і правозастосовчої практики кримінального права шляхом дослідження найбільш актуальних публікацій із загальнотеоретичних і прикладних проблем віт¬чизняного і міжнародного кримінального права.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека