Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Організація державного аудиту
 
Сутність та принципи організації державного аудиту

Державний аудит, який передбачає аналіз та дослідження діяльності суб'єктів щодо законного та ефективного використання державних коштів, можна зарахувати до інтелектуальної діяльності.
Організацією державного аудиту займається орган, уповноважений на здійснення державного аудиту.
Перш ніж розкривати сам процес організації державного аудиту, доцільно визначити його понятійний апарат.
В результаті аналізу спеціальної літератури, можна дійти висновків, що немає визначення такого поняття, як організація державного аудиту.
Організація — це сукупність процесів або дій, спрямованих на об'єднання елементів або частин в цілу життєздатну стійку систему.
Сучасний економічний словник визначає, що термін "організація" (в перекладі з французької — "надаю гармонічного вигляду"), це:
1)  будова, структура системи;
2)  складова процесу управління, сутність якого — координація дій окремих елементів системи, набуття відповідності функціонування її частин.
М.Т. Білуха стверджує, що "організація, як смислове визначення, передбачає впорядкованість, взаємодію окремих елементів, що знаходяться у функціональній залежності.
Визначення характеризують загальне поняття "організація" і враховують такі ключові слова, як система, будова системи, структура системи, елементи системи; тому, на думку автора, організацією державного аудиту є система (комплекс) заходів, спрямованих на функціонування та координацію дій взаємопов'язаних та взаємозалежних окремих частин (елементів) системи з метою оцінювання законного й ефективного використання державних чи комунальних коштів та майна.
До частин (елементів) системи організації державного аудиту належать:
—    суб'єкти державного аудиту — державні аудитори, які мають певні повноваження на здійснення державного аудиту і відповідають певним вимогам (які буде розглянуто далі);
—    учасники державного аудиту — окремі особи або їх групи, які в тій чи іншій мірі беруть участь у здійсненні державного аудиту (наприклад, розпорядники бюджетних коштів);
—    аудиторські дії — будь-які дії суб'єкта аудиторської діяльності, спрямовані на виконання програми державного аудиту;
—    аудиторські операції — сукупність взаємозв'язаних аудиторських дій, спрямованих на досягнення цілей державного аудиту;
—    засоби державного аудиту — інформаційно-законодавча база, яка забезпечує досягнення необхідного результату при проведенні державного аудиту;
—    способи державного аудиту — це конкретні шляхи досягнення наміченого результату державного аудиту за допомогою наявних засобів, зумовлених завданнями державного аудиту. Вони можуть бути гласні і негласні, базуватися на наукових, професійних знаннях;
—    результат аудиторських дій — висновок державного аудитора, складений в результаті застосування суб'єктами державного аудиту комплексу способів і засобів державного аудиту.
Таким чином, наявність усіх перерахованих елементів і їх раціональна організація сприятиме успішному досягненню результатів державного аудиту.
Результативність та ефективність організації державного аудиту значною мірою залежить від дотримання певних принципів, на яких вона ґрунтується. Принципи організації державного аудиту, що здійснюється органами ДКРС України.

 Скачати

Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. - 503 с.
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека