Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Аудит


Аудит: підручник / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009. - 495 с.
 
1510024кп чз пп
     
65.052.8(4УКР)я73
А 93
Аудит: підручник / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред.: Г. М. Давидова,  М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009. - 495 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці розд.

Розкриваються найважливіші сторони становлення та здійснення аудиторської діяльності: історія розвитку, становлення і організація аудиторської діяльності в Україні, теоретичні основи аудиторської діяльності, система підходів до здійснення аудиту, методика проведення аудиту, надання впевненості та супутніх послуг, методика проведення аудиторських перевірок основних об'єктів (предметів) аудиту. У підручнику враховано вимоги законодавчих і нормативних актів України, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аудиторам-практикам.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека