Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Вакульчик, Олена Михайлівна. Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 180 с.
 
1550742 
657.6:006.032(075.8)
В 14

Вакульчик, Олена Михайлівна.  Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 180 с.

Підручник призначено для ознайомлення з вимогами та особливосте ми застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг під час здійснення аудиторської діяльності.

Наведено зміст та коментарі до основних вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів з акцентом на Міжнародні стандарти аудиту. Підручник містить 11 розділів, у яких висвітлено теоретичні основи регулювання аудиту' й аудиторської діяльності, професійна етика аудиторів, внутрішній аудит і міжнародне регулювання його організації, шахрайство та помилки, внутрішній контроль і його взаємозв’язок з аудитом, аудиторські ризики, аудиторські докази, аудиторські висновки тощо.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, бухгалтерів-практиків та аудиторів, може стати основою для підготовки до екзаменів за міжнародними програмами сертифікації бухгалтерів і аудиторів та під час складання професійного кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека