Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Шірінян, Лада Василівна. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. В. Шірінян. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 458 с.
 
1552460 
368:33.06](477)(02.064)
Ш 64

Шірінян, Лада Василівна.  Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. В. Шірінян. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 458 с.

У монографії знайшло відображення розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з інструментами фінансового регулювання страхового ринку, науково обґрунтовано практичні рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах.

Монографія розрахована на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, на аспірантів і наукових співробітників, практиків страхової справи, представників державних органів регулювання фінансового ринку, фінансових структур і самоврядних інституцій, посередників на страховому ринку.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека